logo Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Travskole
Video
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Beregn handicap
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os

login

Fælles bestemmelser for afholdelse af DM i Ponyløb.

Det er DPF der arrangerer DM løbene. Alt andet hører under den arrangerende klub.
DPF er løbsdomstol.


Tidspunkt for afholdelse:

Lørdagen før Derby weekenden.
DM afholdes på skift i øst og Vest.
2004: Fyns Ponytrav.
2005: Lolland Falster Ponytrav
2006: Jydsk Pony Væddeløbsforening.
2007: Dansk Ponyvæddeløbsforening.
2008: Ålborg Pony Travklub.
Hvis en klub lukker eller ikke ønsker at afholde et DM, går arrangementet videre til den næste i samme region.

DM løbenes længde:

1000 meter.

Løbskategorier ved DM:

Der køres DM løb i følgende 6 katagorier:
Under: 100cm.- 110 cm.-120cm.-128 cm.-135 cm.
Til og med 148 cm.
Max. 12 deltagere i hver klasse i DM løbene.
Startberettiget er den hurtigste pony (i år) fra hver bane + supplement i hver kategori af landets hurtigste op til 12 deltagere. Der behøver ikke være fyldt op i klasserne.
Er der ponyer der har samme tid, er det efter grundlaget.
Mindst 4 startende for klassen 148 cm.
I klassen 135 cm - 148 cm. kan DPF give dispensation så klassen kommer op på 4 deltagere..
Hurtigheden udregnes efter tiden/grundlaget pr. 15/7.
Ingen opmeldinger.
Resten af dagen bliver åbne løb, hvor det hjemlige grundlag gælder.
Der skal være mulighed for 1 stayerløb på DM dagen. Grundlaget op til 2.40. Løbet er 2000m.
Alle kan deltage i åbne løb, dog skal ponyer der kun starter DM tilmeldes inden 15/7.

Dommer/starter:

DTC finder dommer.

Dyrlæge:

Der skal være en dyrlæge tilstede på DM dagen.

Målekort:

Autoriserede målekort udstedes af 2 officielle måler fra Dansk Ride Forbund, + en ekstra underskrift af et medlem af bestyrelsen i den pågældende klub.
Hesten skal ikke ommåles efter det 8 år.
Hesten må ikke måles mere end 180 dage før DM.

Transport tilskud:

Alle baner hjælper hinanden, og DPF kontaktes for økonomisk hjælp.

Startende kuske/ponyer:

Ingen rene travere må deltage.
Startende pony i DM skal være fyldt 3 år.
Startende kusk i DM skal være fyldt 8 år -25 år. Under 8 år søges dispensation ved DPF.
Ponyen skal have startet min. 5 gange indenfor det sidste år.
Kuskene i DM løbene skal have startet min. 10 gange.
Begge de 2 sidste krav skal opfyldes.
Licens indehavere der har startet i ordinær travløb, er ikke start berettiget i DM løb.

Præmier i DM løb:

Pokal, sejrsdækken, buket og krans til vinderen i DM løbene.
Præmier til de 5 første i samtlige løb på dagen.
Der køres æresrunde.
Erindringsgave til samtlige deltagere, som deles ud inden løbene.
Her kan dommeren evt. sige lidt til kuskene.

Bøder:

Der kan gives bøder på kr. 20 for flg. forseelser:
- grov trængning
- sporskift i opløbet
- grov drivning
- møde for sent til start
- årsag til 3. omstart
- råben, skrigen m.m.
- belægge mere end et spor.
- For ikke at trække ud ved galop
Grove forseelser kan straffes med udelukkelse/diskvalifikation af dommeren.

Musik:

Under løbsafviklingen må der ikke spilles musik.

Protester:

Såfremt en kusk ønsker at nedlægge protest, skal dette foregå straks efter løbets afvikling og inden banen forlades. Kusken begiver sig straks til dommertårnet og al anden protest bliver ikke taget til følge.

Tilmelding til DM i Ponytrav:

Der kan være op til 5 tilmeldte pr. DM løb.
(Anne laver et udkast der skal være her. Kommer senere)

Startprocedure:

Alle DM løb er autostart.
Hvis der ikke kan være 6 i første række bag startbilen, trækkes der lod om pladserne. Dette gøres ved DTC.
Kan der være 6 i første række, sættes ponyerne op efter tider.
Den dårligste tid får nr.1 o.s.v.
I de åbne løb er det voltestart.

Jydsk Pony Væddeløbs Forening