Top logo. Jydsk PonyVæddeløbsForening
logo Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Travskole
Video
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Beregn handicap
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os

login.

Her er lidt hjælp til at beregne distancer ved handicap løb.

Skemaet herunder kan bruges til at beregne handicap. Man udfylder mindst 1 tid for hver pony der deltager, samt løbslængden for hest nr. 1, og trykker så på beregn.
Format for tiden er så 3456 betyder 3 minuter 45 sekunder og 6 tiendedele.

Under skemaet er en uddybende forklaring

  Distance for pony nr. 1
HestTid 1Tid 2Tid 3Tid 4Afrundet distanceDistanceGns.
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0

Formålet med handicap

Formålet med handicap er at kunne lave gode løb, med meget forskellige ponyer.
Handicap reglerne sikrer at alle deltagende ponyer kommer over målstregen på samme tid, hvis de alle løber som de plejer.

Grundlaget

Grundlaget for beregningen er de enkelte ponyers aktuelle 1000 meter tid, der er defineret som den tid ponyen bruger på at løbe 1000 meter. Tiden beregnes som ponyens tid gange 1000 divideret med den aktuelle distance.
Eksempel: En pony har i et løb startet på distancen 1220 meter, og gennemførte løbet på 3 minuter og 44,0 sekunder, altså 224 sekunder. Så er 1000 meter tiden 224 sekunder gange 1000 divideret med 1120 lig med 200 sekunder, som er 3 minuter og 20 sekunder. ( Skrives 3.20,0 )

Hvis man har en tid , og en distance, kan men beregne 1000 meter tiden her:
Tid: Distance: 1000 meter tid: 0.00,0

Beregning

Hvis man vil beregne distancerne v.h.a. papir og blyant, beregner man først gennemsnits 1000 meter tiden for de deltagende ponyer.
Det er lettest at gøre det som antal tiendedele sekunder. Hvis en pony i et løb har en 1000 meter tid på 4.17,3 er det så 4 gange 600 plus 173 altså 2400+173=2573 tiendedele sekunder.
Grundreglen er så at man tager gennemsnittet for de seneste 5 løb, hvor man ikke bruger den dårligste tid.
D.v.s. på papiret skriver man de 4 laveste tider, lægger dem sammen, og deler med 4.
Hvis hest nummer 1 skal løbe f.eks. 880 meter, og denne hest har et gennemsnit på 2573, så skal en hest med et gennemsnit på 2.58,0 = 1780 tiendedele sekunder have distancen: 880 gange 2573 divideret med 1780 som giver 1272 meter.
Det rundes op/ned til nærmeste 20 meter, så der i programmet kommer til at stå 1280 meter.
Ud over denne simple metode, er der forskellige regler og skøn, som ændrer på distancerne i det endelige program. F.eks. har JPVF den regel at man får yderligere 20 meters handicap, for hver 1. plads man har fået i årets løb. Man justerer også for om en given tid er opnået på en anden bane.
Indtil ponyen har fundet sit tidsleje, skønner man tiden ud fra opnåede resultater og forventninger.
Man bruger ikke tider fra løb hvor kusken/rytteren har holdt hesten tilbage o.l.

Om skemaet

Den simple beregningsmetode er sat i system i skemaet herover.
I skemaet skriver man de 4 bedste tider i de seneste 5 løb, for de heste man vil have beregnet afstande for. Man skriver præcis 4 cifre i hvert felt, eller ingenting. 1. ciffer er minuter, 2.-3. ciffer er sekunder, og 4. er tiendedele sekunder.
( Eventuelle punktum, komma og mellemrum ignoreres. )
Hvis man ikke har 4 tider for en given pony, kan man nøjes med at skrive den/de tider man har.
Den langsomste pony skal være nr. 1, og man skriver distancen for den øverst.

Knappen Beregn bruges til at udregne gennemsnitstiderne, og distancerne på samme måde som beskrevet ovenover, men uden justeringer for 1. pladser m.m.

Knappen Slet alt bruges til at slette skemaet for data.


Jydsk PonyVæddeløbsForening