Løb på JVB

Offentliggjort d. 18.7.2012 af Jess Seiersen

Proportioner i JVB d. 29. juli 2012
1. løb trav langsommere end 2.50 1000m
2. løb trav hurtigere end 2.50 1400m
3. løb monté frit handicap 1000m
Sidste dag for tilmelding er søndag d. 29. juli kl. 20.00

Tilmelding til Chr. på fam.engholm@privat.dk

E mail adresser

Offentliggjort d. 10.7.2011 af JPVF Bestyrelse

JPVF vil gerne gøre komunikationen med medlemmerne bedre, så de der er interesseret kan sende deres e mail adresse til:
seiersen@mail.dk
JPVF lover at de oplysninger vi får fra dig, ikke bliver videregivet til andre, og de skal udelukkende bruges til komunikationen mellem klubben og medlemmerne.

Venskabsmatch

Offentliggjort d. 27.6.2011 af JPVF Bestyrelse

JPVF vandt venskabsmatchen på Lolland Falster lørdag d. 18. juni 2011 og LFPT.
Flot klaret

Danmarkshesten

Offentliggjort d. 8.5.2011 af Jess Seiersen

Dansk travsport har længe lidt under mangel på fornyelse, dette er nu kommet i form af anpartstravheste, det er meningen, at der skal være en Danmarks hest tilknyttet hver enkel travbane i Danmark.
I Aarhus hedder Anpartstravhesten Robin Trøjborg, som er født og opvokset tæt ved ponytravbanen, nemlig i Ravnsholt.
For at støtte initiativet, har JPVF købt en anpart for 500 kr., hvilket rækker til den samlede udgift i 2 år, og efter 2 år kan vi så tage stilling til om vi vil fortsætte eller hoppe over på en ny anpartstravhest.
Skulle der være flere, som kunne tænke sig og købe en anpart, så gå ind på www.jvb-aarhus.dk.

Referat fra generalforsamlingen 2010

Offentliggjort d. 16.12.2010 af Jess Seiersen

Referat fra generalforsamlingen d. 15. november 2010 i klubhuset på Vilhelmsborg.
Der var 18 fremmødte medlemmer.

Punkt 1: Valg af dirigent:
Sanne H. Madsen blev valgt.

Punkt 2: Formandens beretning:
Vi har haft en travl sæson, der har været DM i monté og DM i ponytrav. Vi vil sætte farten ned næste år, ingen DM’er, men der vil stadig være aktivitet i klubben.
Det er dejligt, at vi har haft så mange forældre, der har villet hjælpe os på løbsdage, vi er aldrig stået helt blank uden hjælp.
Der har været kørt løb i Billund, og en grand prix serie med Aalborg og Skive med finale hos os.
Vi skal også i år sælge noget julemærketing, så vi kan støtte julemærkehjemmet i Hobro. De kom desværre ikke ned til os, men det var et udslag i, at vi har haft meget travl i sæsonen, men næste år vil vi gøre alvor af det, så de kan komme ned fra julemærkehjemmet og have en god dag hos os.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3: Regnskabet:Kassereren gennemgik regnskabet, og regnskabet blev godkendt.
Dog med den tilføjelse, at næste år skal der være en revisorpåtegning.

Punkt 4: Indkomne forslag:
Forslag 1 Dansk Russ Grandprix: Der var kommet forslag om, at vi skal lave et Dansk Russ Grand Prix med autostart, således man kunne se styrken indenfor russ ponyerne. Vi havde prøvet det før, og der var kun 4 tilmeldte, men da vi lavede det som handicap løb, var der 12 tilmeldte. Bestyrelsen vil godt prøve at lave et russ løb med autostart, men det bliver udenfor DM dagen.

Forslag 2 vedtægtsændringer:
§13.
Foreningen ledes af en bestyrelse på mellem 5 og 7 medlemmer. Såfremt antallet er lige, gælder formandens stemme i forbindelse med en afstemning for 2 stemmer.

§14.
Foreningen tegnes efter følgende principper.
Økonomiske beslutninger:
Under kr. 5.000 Formanden i samråd med kassereren.

Under kr. 10.000 Formanden i samråd med kassereren og et bestyrelsesmedlem.

Over kr. 10.000 Formanden i samråd med kassereren og to bestyrelsesmedlemmer.

Ikke økonomiske beslutninger.
Formanden i samråd med et bestyrelsesmedlem.
Begge vedtægtsændringer blev godkendt.


Punkt 5: Valg til bestyrelsen:Ullan Engholm blev valgt for 2 år.
Rikke Broch Svanhede valgt for 2 år
Ivan Krieger blev valgt for 2 år

Punkt 6: Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Lotte Brandt valgt som 1. suppleant
Martin Momme valgt som 2. suppleant

Punkt 7: Valg af revisorer:Ditte Engholm blev valgt. Christian Engholm blev valgt som revisor suppleant

Punkt 8: Eventuelt:Fra øverste top indenfor dansk travsport er man gået i gang med noget ungdomssatsning, men det er sket udenom vores hovedforbund, så bremserne er slået i. Vi har meddelt at vi kommer med et oplæg til ungdomssatsning, der kan passes ind i det store frivillige arbejde, der gøres indenfor ponytravsporten i Danmark. Det hele skulle gerne munde ud i et fællesmøde med alle der har interesse i travsporten, så der bliver fælles fodslag.
Chat rum til medlemmerne efterlyses.
Mere reklame for vores travskole, evt. skaffe sponsorer
Referater på hjemmesiden
Bestyrelsen takkede Sanne for det store arbejde hun gør for travskolen.
Bestyrelsen fik en stor tak for deres arbejde i sæsonen 2010.
DM i monté bliver måske holdt på Lolland Falster, hvis de kan magte det.
Herefter sluttede generalforsamlingen.

Jess Seiersen
Referent

Der blev vist de fem seneste nyheder.
Se ældre nyheder ved at klikke på månederne i menuen til venstre