Referat fra generalforsamlingen

Offentliggjort d. 28.03.2007 af Jess Seiersen

Referat fra generalforsamlingen d. 16. marts 2007 i Den Gamle Smedje på Vilhelmsborg.
Der var 34 fremmødte medlemmer.

Punkt 1: Valg af dirigent:
Christian Kofod blev valgt.

Punkt 2: Formandens beretning:
Vedlagt.

Punkt 3: Regnskabet:
Kasseren gennemgik regnskabet, og efter diverse afklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt

Punkt 4: Indkomne forslag:
Der var forslag fra Carsten Sandberg med ændring af regnskabsåret. Begrundelsen var at hvis man ændrede regnskabsåret fra 1/10-30/9 ville det være nemmere og skaffe bestyrelsesmedlemmer, så længe sæsonen var i gang.
Forslagets ordlyd er: Regnskabsåret ændres således det løber fra d. 1/10 til d. 30/9. Første år er regnskabsåret 1/1-30/9. Generalforsamlingen skal afholdes senest 30 dage efter sidste løbsdag.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5: Valg til bestyrelsen:
Kurt Rohbach blev valgt for 2 år.
Christian Andersen blev valgt for 2 år
Susanne Kähler blev valgt for 2 år
Kristian Engholm blev valgt for 2 år

Punkt 6: Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Emil Mæhlisen valgt som 1. suppleant
Ulla Engholm valgt som 2. suppleant

Punkt 7: Valg af revisorer:
Carsten Sandberg og Sanne Madsen blev valgt.

Punkt 8: Valg af revisor suppleant:
Sten Møller Madsen blev valgt.

Punkt ): Eventuelt:
Steen Møller Madsen efterlyste flere børn, ville godt have foreningen var mere aktiv.
Susan Thorup prøvede at forklare hvordan det hænger sammen på Vilhelmsborg.
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Jess Seiersen
Referent

Licenskort

Offentliggjort d. 28.03.2007 af Jess Seiersen

De kuske der var til licensprøve sidste år, og endnu ikke har fået deres licenskort, bedes henvende sig i infoboden på søndag d. 1/4.
Der skal tages et nyt billed, da jeg har haft vrøvl med computeren, hvilket har bevirket at billederne forsvandt.

Proportioner til 1. løbsdag d. 1/4-25007

Offentliggjort d. 18.03.2007 af JPVF Bestyrelse

1. løb: JPVF åbningsløb i trav frit handicap - Grundlag 2.25 - 1440m
2. løb: JPVF åbningsløb i monté frit handicap - grundlag 2.50 - 1440m
3. løb: Ponytrav frit handicap - grundlag 3.45 - 960m
4. løb: Ponytrav frit handicap - grundlag 2.25 - 1440m
5. løb: Monté frit handicap - grundlag 3.30 - 960m
6. løb: Russløb frit handicap - 1920m

Vi forbeholder os ret til at omplacere ponyer, således løbene bliver som gode og retfærdige som muligt.