Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os

login

Generalforsamling i DPF

Der afholdes ordinær generalforsamling i DPF Søndag den 27. april 2003. på Lunden kl. 11.00
Dagsorden iflg. Vedtægterne.


Dagsorden:
1. Valg afdirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt meddelelse af decharge.
4. Fastsættelse af kontingent på grundlag af forelagt budget
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Oplysning om bestyrelse ( hver klub stiller med 1 medlem )
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

DPF
Referent
Kirsten RaskJydsk Pony Væddeløbs Forening