Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os

login

Referat fra DPF bestyrelsesmødet, den 8. februar 2003

Tilstede: Niels (JPVF),Anne (Fyn), Poul (DPV), Betina (Bornholm), Erik (Nykøbing Falster), John (Ålborg) og Kirsten (Skive).
Referent: Kirsten.

Ad.1. Der afholdes DM 2003 lørdag. 23. august 03. Der var enige om at give dispensation fra vores regel om 1. weekend efter Derby, bl.a. for at det kunne blive en Lørdag, da der var flere der havde ønske om dette. Alle var enige om dette.

Ad.2. Indkaldelse ud senest d. 27. marts. Kirsten sender ud. General forsamlingen afholdes den 27. april på Lunden kl. 11.00. Dagsorden iflg. Vedtægterne. Erik snakker med Flemming Larsen om det er OK med Datoen.
Hvis der er noget klubberne vil have med i formandsberetningen gives besked til Erik. Alle bestyrelses medlemmer i klubberne er Velkomne, men der er kun 3 fra hver klub der har taleret.

AD.3. Der blev lavet grundlag for løbene indtil Derby, resten bliver lavet senere, så har vi et biled af hvordan det fungerer med de tider der er lavet indtil nu.
27. april 03. Grundlag 4.00-3.00 1000 m
11. maj 03. grundlag 3.50 - 2.50 1000 m
8. juni 03. grundlag 3.00 - 2.00 1000 m
22 juni 03 grundlag 2.50- 1500 m
20 juli 03 grundlag 4.00-3.00 1000 m
Der er tilskud til løb på Lunden.
Hver klub udtager selv, de ponyer der skal køre de forskellige dage. Og man giver så besked til Lunden.
I propositionerne skal der stå at det er hver enkelt klub der udtager deltagerne.
Alle skal være villige til at låne deres pony ud til et ekstra løb.

Ad.4..Diskuteres senere med Flemming Larsen.

Ad.5. Der var forslag om, at "DM mappen" skulle være på en cd.( Jeg har ikke noteret om vi besluttede noget konkret, derfor med næste gang.)

Ad.6. Der bruges startvogn i DM klasserne. I de øvrige voltestart.
Protester: Såfremt en kusk ønsker at nedlægge protest, skal dette foregå straks efter løbets afvikling og inden banen forlades. Kusken begiver sig straks til dommertårnet og al anden protest bliver ikke taget til følge.

Ad.7. Dette punkt diskuterede vi ikke.

Ad.8. Der var enighed om, at det var en god ide at høre om , hvordan man gør i Svensk Ponytrav Erik vil prøve at finde ud af hvornår det evt. kan lade sig gøre. Alle i klubberne er velkomne til at deltage, da vi finder det vigtigt at så mange som mulig har kendskab til ponytrav og hvordan det kan flingerer bedst mulig for alle parter. Der kan evt. laves fælles bustransport. Mere om dette senere.

Ad.9. "Bobleløb" er for unge mellem 16-25 år.
I fællesreglerne: handicappet laves om til 4.00. men alle godkendes selvom tiden er langsommere end 4.00 Alle skal godkendes i et prøveløb.
Fællesbestemmelser til DM: Er der ikke nok i en DM klasse kan DPF give en dispensation. Det er lige meget at der ikke er fyldt op i DM klasserne.

Anne Laursen nye adr.:

Anne Laursen
Banevænget 15 B
5270 Odense N.
Med venlig hilsen
Kirsten Rask.Jydsk Pony Væddeløbs Forening