Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os

login

Referat fra Generalforsamling i DPF Søndag den 27.April 03.

Tilstede rep. fra alle gyldige medlemmer af DPF.
Referent : Kirsten Rask, Skive Ponytrav.

Pkt. 1Dirigent på generalforsamlingen:
Pkt. 2.Erik Nielsen aflagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.
Vi har haft et godt år.
Erik har været med til formandsmøder i DTC, og travet tager sine beslutninger, og der har vi jo kun 1 stemme at gøre godt med, men vi bliver da hørt.
Registrerings attesterne er blevet sendt ud.
Der er lavet "bobleløb" som er godkendt af DTC. Kuskene er mellem 16 og 25 år.
Der køres på daglicens, og man skal godkendes af en travtræner.
DM - SPT valgte at udeblive.
Der er ansøgt DTC om penge til indkøb af ponyer og evt. ponyskole på Lunden.
Charlottenlund Travbane vil gerne afholde 15 ponyløb og låne ponyerne til erhvervsfolk.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Pkt. 3.Poul Nielsen gennemgik regnskabet og den blev godkendt. Alle fik udleveret bilag med regnskabet.
Pkt. 4.Kontingent for år 2003: 1000,00kr. pr. klub
Poul giver besked om sidste frist for indbetaling.
Pkt. 5.Ingen indkomne forslag.
Pkt. 6. Jydsk Pony Væddeløbsforening : Niels Holmer
Fyens Ponytrav og galopklub :Anne Laursen
Dansk Ponyvæddeløbsforening : Poul Nielsen
Bornholms Ponytrav : Betina Lund.
Nykøbing Falster Ponytrav : Erik Nielsen
Ålborg Pony Travklub : John W. Sørensen
Skive Pony Trav : Kirsten Rask
Der må gerne sendes en anden fra bestyrelsen hvis vedkommende ikke kan. Hver klub har selv styr på Suppleanter.
Pkt. 7.Kasseren Poul Nielsen foreslog Trine Franck. Hun blev enstemmigt valgt.
Pkt. 8.Bestyrelsen skal vælge 3 der har tale ret på DTC´s generalforsamling.
Der har været problemmer med reg. attesterne - derfor mangler der afstamning. Der er flere med samme nr.

E-mail: ? Til resultaterne af ponyløb.

En pony slutmåles efter det 8. år uden sko, det er det samme som i DRF, som måler Travponyer.
Dette rettes i fællesregler for DM.
Er en hest øm/halt til måling bortvisses den.
Reglerne gælder fra 1.5.03.
Højderne er gældene som før d.v.s. Under 100 cm. - under 110 cm. O.s.v.


Resultater og startlister kan tastes ind til Flemming Larsens e´mail adr. og så kommer de videre herfra.
Flemming´s e´mail. Adr.: flemming.dtc@trav.dk

Giv gerne propositioner videre til væddeløbsbladet.

Vi får et beløb fra HFF og så må vi selv dele beløbet i DPF.
Der blev spurgt om hvor mange penge vi reel kan få. Flemming Larsen har lovet penge. Erik undersøger sagen.
Erik undersøger hvad børnene får til sponsor løbene og om der er transport tilskud.. (Det er løb ud over de datoer vi har)
Hvis man ikke vil låne sin pony ud når der er erhvervsdage på Charlottenlund, skal man ikke komme/tilmelde.
Der skal laves en omformulering af udlån til løbene. Bestyrelsen tager sig af dette.

En snak om de ponyer DTC vil betale. De kan evt. hen af vejen overtages af sponsorer. Det er op til hver enkelt klub at finde ud af hvordan man gør. Der arbejdes videre med dette.

En snak om stemmefordeling i DTC. Vi var enige om at 8 stemmer er for mange til Charlottenlund. Vi vil støtte et ændringsforslag.

En snak om hvordan vi takler SPT. Der var enighed om flg. : Man kan kun starte i 1 klub.
D.v.s. at starter en kusk i SPT kan han/hun ikke starte i en anden klub der er medlem af DPF.
Hvis der skiftes klub fra SPt til en anden, skal man starte 5 gange i ny klub, for at komme i Betrakning til DM
Hvis man går tilbage til SPT er man ekskluderet af DPF og kan dermed ikke starte på Medlemmer i DPF´s baner, heller ikke på Lunden.

Vi må gerne køre over Sverige til DM, når bare alle ponyer er reg. Betina udleverede færge plan.
Med venlig hilsen
Kirsten Rask
Ref. DPF.

Jydsk Pony Væddeløbs Forening