Velkommen
Nye medlemmer
Nyheder
Løb
Heste res.
Point
Tilmelding
Tilmeldte
Aktiviteter
Priser m.m.
Vedtægter
Reglement
Hestene
Nye billeder
Introfolder
Identifikation
Sponsorer
DPF
Links
Køb og Salg
Kontakt os

login

Referat fra DPF møde den 11.01.04. på Fyns Væddeløbsbane.

Tilstede: Erik Nielsen - LFPT,
John Sørensen - Ålborg Pony Trav,
Betina Lund - Bornholms Pony Trav,
Peter Larsen (der er givet disp. Så Peter kan deltage i dette møde, da han regner med at komme i bestyrelsen i DPV snarest) - DPV,
Niels Holmer - JPVF,
Anne Laursen - Fyen Pony Trav
og Kirsten Rask - SKPT

1. Vi har ikke fået udleveret regnskabet fra Poul Nielsen, men DPV (Steen og Peter) arbejder på sagen. De sender regnskabet til Anne.
Anne Laursen over tager kasser posten. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Anne finder selv en revisor.
2. DM pengene (transport tilskud) sendes til Erik (siger Klaus Frederiksen) De skulle gerne komme i uge 3. Erik sender dem videre til Anne der sender ud til klubberne efter aftale indgået klubberne imellem den 31.8.03.
Anne trækker de 1000 kr. fra der skal betales i kontingent til DPF for i år.
3. Mange mente, at for mange af registrerings attesterne var/er for mangelfulde. Dette skal diskuteres med DTC.
Det blev gjort klart, at det koster 100 kr. at få en registrerings attest. (se ref. Fra stiftende generalforsamling)
5. Erik holder rede på spørgsmålene til DTC, og vi hører nærmere om hvornår dette møde finder sted senere.
6. En snak om hvordan vi gøres mere synlige. Kirsten kontakter Landsbladet "Hest" John kontakter Væddeløbs bladet og finder ud af hvem der er vores kontakt person. (dette gøres evt. sammen med mødet med DTC) Peter kontakter Welsh Mountain, Shetlandsponyernes hjemmesider + evt. andre pony hjemmesider.
Der laves evt. en kliche til DPF. Kom evt. med gode ideer til en. Niels under søger om vi kan lave en hjemmeside til DPF og hvad det koster. Han kender muligvis en der kan hjælpe os.
7. Generalforsamlingen i DPF er fastsat til den 25.04.04 kl. 10:00 på Lunden.
Navnene på dem der har taleret fra hver klub afleveres ved starten af generalforsamlingen.
Indkaldelse ud senest midt i Februar.
Er der forslag sendes de til Kirsten.
Evt. ny dagsorden sendes ud senest 14 dage før generalforsamlingen.
4. Særskilt DM mappe vedlagt.

DM 2004 på Fyn: Lørdag den 7. August.
Der laves evt. målekort for medlemmer af DPF.
Anne laver et standard tilmeldingsskema til DM som hun sender til Kirsten. Den skal i DM mappen.

Jydsk Pony Væddeløbs Forening